Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen voor u op een rij gezet

Welkom op onze pagina met veelgestelde vragen. Op deze pagina proberen wij zoveel mogelijk de veelgestelde vragen oftwel de zogenaamde F.A.Q. te beantwoorden. Kunt u de gewenste informatie niet vinden neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag.

Algemeen

De cursusplanning vindt u onderaan de algemene informatie van iedere cursus die wij verzorgen.  Op onze pagina Cursusaanbod selecteert u de gewenste cursuscategorie en vervolgens de gewenste cursus. In het overzicht worden de startdata en het aantal beschikbare cursusplaatsen van de cursus weergegeven.

Wordt er geen planning getoond? Neem dan gerust contact op met de medewerkers van ons boekingskantoor, zij helpen u graag verder.

Onze cursussen starten om 09.00 uur.  U wordt vriendelijk verzocht uiterlijk 15 minuten voor de start van de cursus aanwezig te zijn.  Soms geldt een afwijkende aanvangstijd, deze staat uiteraard in de orderbevestiging die wij aan de opdrachtgever zenden.

Cursussen eindigen doorgaans om 16.30 uur. Indien een cursus inclusief avondsessie(s) is gepland staat dit ook in onze orderbevestiging.

 

De cursuslocatie waar u zich bij aanvang van een cursus dient te melden staat aangegeven in de orderbevestiging die wij naar de opdrachtgever mailen.
Bij twijfel kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur contact met ons opnemen via 0223 – 62 50 70.

Om de juiste persoonsgegevens te kunnen vermelden op de certificaten of diploma’s dient DHTC over de volgende gegevens te beschikken;

  • naam en voornamen (voluit),
  • geboortedatum,
  • geboorteplaats,
  • geboorteland.

BHV

Ja, iedere werkgever, ook van een klein bedrijf, is verplicht BHV te organiseren en een BHV-er aan te wijzen. Hij mag deze taak uiteraard zelf op zich nemen.

Een BHV-er dient een opleiding of cursus te volgen die past bij de restrisico’s in het bedrijf.  Een Basiscursus BHV is een goede cursus om mee te beginnen.
Voor bedrijven met een verhoogd risico is de opleiding First Responder Bedrijfsnoodorganisatie (FiRe bno) ontwikkeld.

De kennis en vaardigheden van BHV-ers worden op peil gehouden door het jaarlijks bijwonen van de BHV Herhalingscursus. Maar ook door binnen het bedrijf regelmatig BHV oefeningen te organiseren.

Nee. DHTC werkt jaarlijks met een ander thema waardoor elk jaar de BHV Herhalingscursus een nieuw accent krijgt.

Offshore

U wilt graag in de offshore werken. Dan dient u allereerst een basis offshore veiligheidscursus te volgen, de NOGEPA 0.5A. aangevuld met de NOGEPA 0.5C.
Ook dient u in het bezit te zijn van een geldige medische offshore keuring, uitgevoerd door een erkende keuringsarts.

Alle offshore keuringen dienen door een door NOGEPA / OGUK / OLF geaccrediteerde keuringsarts te worden uitgevoerd. Een overzicht van NOGEPA geaccrediteerde keuringsartsen vindt u op de NOGEPA Website.

In Den Helder kunt u terecht bij:
MediWerk           Adviesbureau Mediboeg

Op basis van de Mutual Recognition zoals deze is overeengekomen tussen NOGEPA, Oil & Gas UK, Oil and Gas Norge & Oil & Gas Denmark, wordt de NOGEPA 0.5 cursus geaccepteerd in de U.K. Noorwegen en Denemarken.

In Appendix 1 Mutual recognition of Basic Safety & Emerg. Preparedness Training – April 2017 van het NOGEPA Industry Standard Nr. 001, pagina 77, staat aangegeven onder welke voorwaarden dit is afgesproken.

De kosten voor het in stand houden en verbeteren van het cursus-auditsysteem (en daarmee de kwaliteitscontrole van de cursussen) door NOGEPA worden o.a. via een NOGEPA Certificate Fee per behaald certificaat per cursist in in rekening gebracht. Deze regeling is op 1 juli 2013 door NOGEPA ingevoerd.

De kosten van de NOGEPA Certificate Fee vindt u in de cursusinformatie bij Registratiekosten.

Nee, wanneer de geldigheid van uw NOGEPA certificaat is verlopen is deelname aan een herhalingscursus niet mogelijk. In bijzondere gevallen kunt u dispensatie aanvragen bij NOGEPA.  Dit is mogelijk indien tenminste éénmaal aan de betreffende herhalingscursus is deelgenomen.

Het NOGEPA Request for dispensation form dient u te gebruiken om de dispensatie aan te vragen.

Zodra u het formulier volledig heeft ingevuld dient u deze per e-mail te zenden naar Gert-Jan Windhorst, Secretary Operations, Heatlh & Safety bij NOGEPA. Voor aanvang van de cursus dienen wij in het bezit te zijn van een kopie van de verkregen dispensatie.

 

Nee, echter kunt u met een geldig Oranje Kruis Eerste Hulp diploma wel aan de Offshore First Aid NOGEPA 2.2B refresher cursus deelnemen.
Voor aanvang van de cursus dienen wij in het bezit te zijn van een kopie van het geldige Oranje Kruis EHBO diploma.

Scheepvaart & Visserij

In de cursusinformatie van STCW & Visserij cursussen staat aangegeven aan welke eisen u dient te voldoen om aan een cursus deel te mogen nemen.

Bij deelname aan STCW herhalingscursussen dient ten u minste te beschikken over een geldig certificaat (van de initiële of herhalingscursus) dat bij aanvang van de cursus niet ouder mag zijn dan 5 jaar.

Ja, iedere deelnemer aan een STCW cursus dient aantoonbaar in het bezit te zijn van een geldige medische scheepvaartkeuring.
Een overzicht van erkende keuringsartsen staat op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

De STCW Medical Care cursus wordt aangeboden door het R.O.C. Kop van Noord-Holland afd. bedrijfsopleidingen (Onderwijsgroep NoordWest-Holland) te Den Helder, Tel 0223 – 611 310.

De cursus STCW Hoogspanning wordt aangeboden door het R.O.C. Kop van Noord-Holland afd. Bedrijfsopleidingen (Onderwijsgroep NoordWest-Holland) te Den Helder, Tel 0223 – 611 310.