Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen voor u op een rij gezet

Welkom op onze pagina met veelgestelde vragen. Op deze pagina proberen wij zoveel mogelijk de veelgestelde vragen oftwel de zogenaamde F.A.Q. te beantwoorden. Kunt u de gewenste informatie niet vinden neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag.

Algemeen

De op deze website vermelde cursusprijzen zijn geldig vanaf 01-01-2024

De genoemde cursuskosten zijn per persoon, excl. registratie kosten zoals NOGEPA en WINDA Fee en excl. BTW. Genoemde prijzen zijn inclusief koffie, thee, lunch (behalve bij 1/2 daagse cursussen, dan geen lunch) lesmateriaal, cursusbenodigdheden, beschermende kleding, examenkosten, diploma of certificaat en stempel in het PSL of Monsterboekje.

Wij accepteren

De cursusplanning vindt u onderaan de algemene informatie van iedere cursus die wij verzorgen.  Op onze pagina Cursusaanbod selecteert u de gewenste cursuscategorie en vervolgens de gewenste cursus. In het overzicht worden de startdata en het aantal beschikbare cursusplaatsen van de cursus weergegeven. Meerdaagse cursussen worden op achtereenvolgende werkdagen gepland.

Wordt er geen planning getoond? Neem dan gerust contact op met de medewerkers van ons boekingskantoor, zij helpen u graag verder.

Dat is mogelijk. U kunt direct contact met ons opnemen om in onderling overleg een geschikte cursusdatum vast te stellen.

Onze cursussen starten om 09.00 uur.  U wordt vriendelijk verzocht uiterlijk 15 minuten voor de start van de cursus aanwezig te zijn.  Soms geldt een afwijkende aanvangstijd, deze staat uiteraard in de orderbevestiging die wij aan de opdrachtgever zenden.

Cursussen eindigen doorgaans om 16.30 uur. Indien een cursus inclusief avondsessie(s) is gepland staat dit ook in onze orderbevestiging.

 

De cursuslocatie waar u zich bij aanvang van een cursus dient te melden staat aangegeven in de orderbevestiging die wij naar de opdrachtgever mailen.
Bij twijfel kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur contact met ons opnemen via 0223 – 62 50 70.

Om de juiste persoonsgegevens te kunnen vermelden op de certificaten of diploma’s dient DHTC over de volgende gegevens te beschikken;

  • naam en voornamen (voluit),
  • geboortedatum,
  • geboorteplaats,
  • geboorteland ( bij boeking van STCW cursussen).

Voor deelname aan NOGEPA cursussen dienen wij voor aanvang van de cursus in het bezit te zijn van het VCA Diploma nummer van de cursist.  In opdracht van NOGEPA dienen wij alle behaalde NOGEPA-certificaten in het Centraal Diploma Register te registreren.

Privacyverklaring DHTC

BHV

Ja, bhv is wettelijk verplicht voor alle bedrijven met medewerkers (al bij 1 medewerker). Iedere werkgever heeft een algemene zorgplicht, in de zin dat hij moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Heb je een eenmanszaak? Dan ben je in principe niet verplicht tot bhv. Wél ben je als zzp’er verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. Let wel, dit betekent ook dat je geen stagiaires, vakantiehulpen of andere bezoekers binnen de organisatie mag laten werken.

Een BHV-er dient een opleiding of cursus te volgen die past bij de restrisico’s in het bedrijf.  Een Basiscursus BHV is een goede cursus om mee te beginnen.
Voor bedrijven met een verhoogd risico is de opleiding First Responder Bedrijfsnoodorganisatie (FiRe bno) ontwikkeld.

De kennis en vaardigheden van BHV-ers worden op peil gehouden door het jaarlijks bijwonen van de BHV Herhalingscursus. Maar ook door binnen het bedrijf regelmatig BHV oefeningen te organiseren.

Nee. DHTC werkt jaarlijks met een ander thema waardoor elk jaar de BHV Herhalingscursus een nieuw accent krijgt.

Offshore

U wilt graag in de offshore werken. Dan dient u allereerst een basis offshore veiligheidscursus te volgen, de NOGEPA 0.5A.
Ook dient u in het bezit te zijn van een geldige medische offshore keuring, uitgevoerd door een erkende keuringsarts.

Uitgebreide informatie over de NOGEPA trainingsnormen kunt u vinden in de Standard 001 – Training for the Oil and Gas Industry V4 23012023

Alle offshore keuringen dienen door een door NOGEPA / OGUK / OLF / AWMF  geaccrediteerde keuringsarts te worden uitgevoerd. Een overzicht van NOGEPA geaccrediteerde keuringsartsen vindt u op de NOGEPA Website.

In Den Helder kunt u terecht bij:
MediWerk           Adviesbureau Mediboeg

Op basis van de Mutual Recognition zoals deze is overeengekomen tussen NOGEPA, Oil & Gas UK, Oil and Gas Norge & Oil & Gas Denmark, wordt de NOGEPA 0.5 cursus geaccepteerd in de U.K. Noorwegen en Denemarken.

In Appendix 1 Mutual recognition of Basic Safety & Emerg. Preparedness Training NOGEPA Industry Standard Nr. 001, pagina 77, staat aangegeven onder welke voorwaarden dit is afgesproken.

De kosten voor het in stand houden en verbeteren van het cursus-auditsysteem (en daarmee de kwaliteitscontrole van de cursussen) door NOGEPA worden o.a. via een NOGEPA Certificate Fee, per behaald certificaat per cursist,  in rekening gebracht. Deze regeling is op 1 juli 2013 door NOGEPA ingevoerd.

De kosten van de NOGEPA Certificate Fee vindt u in de cursusinformatie bij Registratiekosten.

Nee, wanneer de geldigheid van uw NOGEPA certificaat is verlopen is deelname aan een herhalingscursus niet mogelijk. In bijzondere gevallen kunt u dispensatie aanvragen.  Dit is mogelijk indien de cursist tenminste éénmaal aan de betreffende herhalingscursus heeft deelgenomen.

Het DHTC Dispensatie Formulier dient u te gebruiken om de dispensatie aan te vragen.

Zodra u het formulier volledig heeft ingevuld en ondertekend dient u deze per e-mail te zenden naar het DHTC boekingskantoor via info@dhtc.nl.

 

Nee, echter kunt u met een geldig Oranje Kruis Eerste Hulp diploma wel aan de Offshore First Aid NOGEPA 2.2B refresher cursus deelnemen.
Voor aanvang van de cursus dienen wij in het bezit te zijn van een kopie van het geldige Oranje Kruis EHBO diploma.

Scheepvaart & Visserij

In de cursusinformatie van de STCW herhalingscursus (scheepvaart & visserij) staat aangegeven aan welke eisen u dient te voldoen om aan een cursus deel te mogen nemen.

Bij deelname aan STCW herhalingscursussen dient u te beschikken over een geldig certificaat (basis of herhaling) van de cursus die u dient te herhalen. Dit certificaat mag bij aanvang van de cursus niet ouder zijn dan 5 jaar.
Onder bepaalde voorwaarden kan met een verlopen certificaat aan de herhalingscursus deelgenomen worden. Neem gerust contact op de de medewerkers van het DHTC boekingskantoor, zij kijken graag met u naar de mogelijkheden. Uitgebreide informatie vindt u ook op de speciale ILT info website

Ja, iedere deelnemer aan een STCW cursus dient aantoonbaar in het bezit te zijn van een geldige medische scheepvaartkeuring.
Een overzicht van erkende keuringsartsen staat op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

De STCW  Medical First Aid en Medical Care cursussen worden aangeboden door het R.O.C. Kop van Noord-Holland afd. bedrijfsopleidingen (Onderwijsgroep NoordWest-Holland) te Den Helder, Tel 0223 – 611 310.

De cursus STCW Hoogspanning wordt aangeboden door het R.O.C. Kop van Noord-Holland afd. Bedrijfsopleidingen (Onderwijsgroep NoordWest-Holland) te Den Helder, Tel 0223 – 611 310.

Wind - GWO

Nee, GWO stelt geen keuringseisen voor deelname aan een training. Bij tewerkstelling offshore adviseert DHTC wel een offshore medische keuring. U kunt hiervoor terecht bij een  NOGEPA / OGUK / OLF / AWMF geaccrediteerde keuringsarts. Een overzicht van NOGEPA geaccrediteerde keuringsartsen vindt u op de NOGEPA Website.

In Den Helder kunt u terecht bij:
MediWerk           Adviesbureau Mediboeg

Het WINDA ID is een uniek nummer waarop uw gevolgde GWO trainingen worden geregistreerd. Omdat alle betrokken partijen toegang kunnen opvragen tot WINDA, is een hardcopy certificaat vanuit de GWO niet meer nodig. Het kan zijn dat opdrachtgevers desondanks een hardcopy certificaat opvragen. Deze kan geprint worden vanuit WINDA. DHTC blijft wel de certificaten en stickers voor het PSL leveren, zodat op locatie snel aangetoond kan worden dat de betreffende GWO training gevolgd is.

Dit betekent dat WINDA registratie noodzakelijk is voor deelname aan alle GWO trainingen.

Belangrijk voor cursisten is om zich in te schrijven met een privé e-mailadres, zodat bij een eventuele verandering van werk-/opdrachtgever de WINDA database toegankelijk blijft.

Nee, ondanks dat deze cursussen veel overeenkomsten vertonen zijn GWO trainingen branche specifiek en gericht op de risico’s in de (offshore) wind sector. Er is geen wederzijdse erkenning waardoor uw  NOGEPA,  OPITO offshore of STCW cursussen niet door GWO geaccepteerd worden.

Voor personeel dat werkt aan windprojecten zonder direct fysiek contact met een windturbine, kan uw werkgever van mening zijn dat uw huidige vaardigheden toereikend zijn. Bijvoorbeeld de bemanning van schepen die opereren op een offshore windproject en in het bezit zijn van de verplichte STCW certificaten.

 

Nadat u een GWO training bij DHTC met succes heeft afgerond, wordt deze training door DHTC in WINDA geregistreerd. Hiervoor dient u voor aanvang van de GWO training uw persoonlijke WINDA ID aan ons af te geven.

De kosten van de cursusregistratie in WINDA vindt u in de cursusinformatie bij “Registratiekosten”.