Offshore Safety Introduction voor studenten TU Delft

Datum: vrijdag 20 januari 2017

Op 16 en 19 januari 2017 heeft DHTC een Offshore Safety Introduction dag verzorgd voor 45 studenten van de TU Delft. Deze training is in samenwerking met de Maritime Campus Netherlands uit Den Helder uitgevoerd. Gezien het aantal deelnemers per dag, werden de studenten iedere cursusdag vooraf ingedeeld in 2 cursusgroepen. TU Delft

Kooypunt

Groep één begon de dag op het brandoefencentrum aan de Zeilmakersweg op Industrieterrein Kooypunt in Den Helder. Hier kregen de studenten een film over offshore veiligheid en een korte theorie en over de kleine blusmiddelen. Daarna volgde de praktijkles waarbij iedere deelnemer uiteraard zelf de diverse kleine blusmiddelen leerde gebruiken.

Paleiskade

De tweede groep startte de dag in het zwembad van DHTC aan de Paleiskade in de Offshore haven van Den Helder. Dit onderdeel stond in het teken van overleven op zee.  Na een korte theorie sessie en het aantrekken van het overlevingspak konden de deelnemers ervaren hoe het is om te moeten overleven op zee. Na de lunch wisselden beide cursusgroepen van locatie. Dit alles werd door iedereen als leuk maar vooral zeer leerzaam ervaren. Al met al een mooie afsluiting van hun Minor Offshore Wind aan de TU Delft.

Investeren in de jeugd

Naast studenten van de TU Delft komen sinds 2012 ieder jaar studenten van NHL Hogeschool uit Leeuwarden naar DHTC. Zij volgen de Minor Offshore Energy via de Maritime Campus Netherlands in Den Helder. De Offshore Safety Introduction dag is een vast onderdeel van hun studieprogramma, die in totaal 20 weken duurt. Op deze wijze investeert ook DHTC in de jeugd en daarmee in de toekomst.   TU Delft