TRAINING IN ADVANCED FIRE-FIGHTING REFRESHER

Cursuscode
STCW AFF Refr.
Geldigheid certificaat
5 jaar
Cursusduur
2 dagen
Cursusprijs (excl. btw)
€875,00

Bestemd voor

De leider van de Brandbestrijding- en Reddingsploeg aan boord van een schip.

Doel van de cursus

De cursist voldoende kennis en vaardigheden te verschaffen om aan boord leiding te kunnen geven tijdens de brandbestrijding en brandbestrijdingsoefeningen.

Cursus inhoud

  • Theorie herkennen en bestrijden van brand en het gebruik van brandbestrijdingsmiddelen en –installaties en het herkennen van gevaarlijke stoffen.
  • Theorie persoonlijke beschermingsmiddelen en maatregelen, gebruik van adembeschermingsapparatuur en de juiste inzetprocedures.
  • Theorie en praktijk in de samenstelling, taken en werkwijze van de Brandbestrijding- en Reddingsploeg.
  • Inspectie en onderhoud van blusmiddelen, blusinstallaties en uitrusting.
  • Leiding geven bij de brandbestrijding en het houden van oefeningen.
  • Theorie en praktijk eerste hulp.
  • Praktijkoefeningen in scheepsbrandbestrijding en leiding geven inclusief het zoeken naar en het redden van slachtoffers.

Cursus details

Vooropleidingseis(en)
De cursist dient in het bezit te zijn van een geldig certificaat van de Training in Advanced Fire Fighting A-VI/3. Dit certificaat mag bij aanvang van de refresher cursus niet ouder zijn dan 5 jaar. Voor aanvang van de cursus dient u een kopie van dit certificaat per e-mail aan te leveren.
Medische keuringseis(en)
De cursist dient aantoonbaar in het bezit te zijn van een geldige medische scheepvaartkeuring. Een kopie van de keuring dient u voor aanvang van de cursus per e-mail aan te leveren.
Cursustaal
Nederlands
Max. aantal deelnemers
12
Bijzonderheden
Deze cursus wordt ook in combinatie met andere STCW refresher cursussen aangeboden, zie het cursusoverzicht voor combinatie mogelijkheden.
Registratiekosten (excl. btw)

Startdata

Voor cursusdata kunt u contact opnemen met de medewerkers van het DHTC Boekingskantoor Tel. 0223 - 62 50 70 of info@dhtc.nl