COMBINED STCW'10 REFRESHER; BT-AFF

Cursuscode
STCW Refr. BT-AFF
Geldigheid certificaat
5 jaar
Cursusduur
3 dagen
Cursusprijs (excl. btw)
€1090,00

Bestemd voor

Zeevarenden die in aanmerkingen komen voor hun herhalingscursus zoals is vastgelegd in de international convention on Standards of Training Certification and Watch keeping for seafarers STCW 2010.

Doel van de cursus

Het bijscholen van de cursisten in de vereiste competenties en vaardigheden zoals vastgesteld voor de Basic Safety Training STCW A-VI / 1 (table 1 - 4) & Training in Advanced Fire-Fighting STCW A-VI / 3.

Cursus inhoud

  • Aantrekken en gebruik van een overlevingspak en reddingsvest en het toepassen van de persoonlijke- en groepsoverlevingstechnieken in overleven op zee.
  • Praktijkoefeningen in scheepsbrandbestrijding en leiding geven inclusief het zoeken naar en het redden van slachtoffers.
  • Leiding geven bij de brandbestrijding en het houden van oefeningen.
  • Theorie en praktijk in de samenstelling, taken en werkwijze van de Brandbestrijding- en Reddingsploeg.
  • Basisvaardigheden in eerste hulp en gewonden transport.
  • Algemene veiligheid en sociale verantwoordelijkheden aan boord.
  • Reageren op noodsituaties en bijbehorende procedures.
  • Theorie persoonlijke beschermingsmiddelen en maatregelen, gebruik van adembeschermingsapparatuur en de juiste inzetprocedures.

Cursus details

Vooropleidingseis(en)
De cursist dient in het bezit te zijn van geldige certificaten van de STCW; BT en AFF. De certificaten mogen bij aanvang van de refresher cursus niet ouder zijn dan 5 jaar. Voor aanvang van de cursus dient u een kopie van deze certificaten via e-mail aan te leveren.
Medische keuringseis(en)
De cursist dient aantoonbaar in het bezit te zijn van een geldige medische scheepvaartkeuring. Een kopie van de keuring dient u voor aanvang van de cursus per e-mail aan te leveren.
Cursustaal
Nederlands
Max. aantal deelnemers
12
Bijzonderheden
Geen.
Registratiekosten (excl. btw)

Startdata

03-06-2024
Paleiskade 70
Den Helder
09:00
0 cursusplaatsen
01-07-2024
Paleiskade 70
Den Helder
09:00
6 cursusplaatsen
05-08-2024
Paleiskade 70
Den Helder
09:00
9 cursusplaatsen