BASISVEILIGHEID VOOR VISSERS - BASIC TRAINING FOR ALL FISHING VESSEL PERSONNEL

Cursuscode
Visserij
Geldigheid certificaat
Onbeperkt
Cursusduur
5 dagen
Cursusprijs (excl. btw)
€1360,00

Bestemd voor

Een ieder die als zeevarende moet voldoen aan de eisen zoals omschreven in Besluit Zeevarenden art. 40a en Regeling Zeevarenden artikel 8.30a en Bijlage G.

Doel van de cursus

De cursist wordt de basisvaardigheden bijgebracht in hoe te handelen bij diverse (nood) situaties aan boord van een schip zoals brandbestrijding, overleven op zee en eerste hulp. De cursist leert op een juiste en veilige wijze gebruik te maken van de aanwezige persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsuitrusting. Daarnaast is er extra aandacht voor veilig werken aan boord van vissersvaartuigen.

Cursus inhoud

  • Persoonlijke- en groepsoverlevingstechnieken in overleven op zee.
  • Brandpreventie en brandbestrijding a/b van schepen, inclusief het gebruik van adembescherming.
  • Reageren op noodsituaties en bijbehorende procedures en het voorkomen van milieuvervuiling.
  • Beginselen van eerste hulp bij ongevallen en gewondentransport.
  • Persoonlijke veiligheid en sociale verantwoordelijkheden aan boord en oververmoeidheid.
  • Algemene veiligheid a/b van vissersvaartuigen, operationele veiligheid en voorkomen van ongevallen.
  • Visserijmethoden; per methode behandeling van risico’s en veiligheid a/b van vissersvaartuigen.
  • Schriftelijke toetsen, deze dienen met een voldoende afgesloten te worden.

Cursus details

Vooropleidingseis(en)
Geen voorkennis vereist.
Medische keuringseis(en)
De cursist dient aantoonbaar in het bezit te zijn van een geldige medische scheepvaartkeuring. Een kopie van de keuringsuitslag dient u voor aanvang van de cursus per e-mail aan te leveren.
Cursustaal
Nederlands
Max. aantal deelnemers
12
Bijzonderheden
Indien de cursist deze cursus met goed gevolg heeft doorlopen worden de volgende erkende certificaten verstrekt: Basisveiligheid voor Vissers & Basic Safety Training STCW A-VI /1 (table 1 - 4).
Registratiekosten (excl. btw)

Startdata

Voor cursusdata kunt u contact opnemen met de medewerkers van het DHTC Boekingskantoor Tel. 0223 - 62 50 70 of info@dhtc.nl