DHTC COVID-19 protocol

Het doel van het DHTC COVID-19 protocol is het realiseren van een professionele, eenduidige wijze van werken in het voorkomen van verspreiding van het corona virus bij het verzorgen van onze cursussen. De gezondheid en het welzijn van onze klanten, medewerkers en overige relaties nemen hierbij een centrale plaats in. Er is bij alle DHTC medewerkers een besef aanwezig dat wanneer de RIVM basisregels door allen worden gedragen dit leidt tot een serieuze verlaging van de kans op besmettingen. Wij willen hier samen met onze deelnemers zo goed mogelijk invulling aan geven
De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. De basisregels zijn:  Blijf thuis bij klachten en laat je je testen, verplicht 1,5m afstand houden, handen wassen, geen handen schudden, frisse lucht.
Download hier de DHTC COVID-19 PROTOCOL NED versie 24 nov. 2021 in PDF COVID-19 protocol   Uitgebreide informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid / coronavirus.