Tijdelijke dispensatie regelingen i.v.m. corona

Datum: maandag 23 maart 2020

Vanwege de bijzondere omstandigheden ten gevolge van de corona-uitbraak hebben diverse organisaties hun dispensatie regeling voor deelname aan een herhalingscursus tijdelijk aangepast. Wij hebben deze voor u in kaart gebracht.  

NOGEPA

De dispensatieregeling van NOGEPA wordt nogmaals uitgebreid met het oog op aanhoudende beperkingen als gevolg van COVID-19. Er wordt dispensatie gegeven tot 1 september 2020, voor zowel basis- als herhalingscertificaten. Dit betekent dat alle NOGEPA-certificaten waarvan de geldigheid verliep op of na 16 maart 2020, verlengd geldig zullen zijn tot tenminste 1 september. Hetzelfde geldt voor certificaten waarvan eerder ontvangen dispensatie verliep op of na 16 maart 2020.

Dispensatie aanvraag

Indien u op 29 april of daarna een dispensatie nodig heeft, wordt u vriendelijk verzocht om een dispensatieaanvraag in te dienen volgens de normale procedure en deze te sturen aan dispensation@nogepa.nl.  NOGEPA kan dan een dispensatiebrief afgeven die geldig is tot tenminste 1 september 2020. Dispensatieaanvragen voor trainingen die na 1 juni verlopen, ontvangen weer dispensaties voor de normale termijn van 3 maanden. Hiervoor kunt u het DHTC Dispensatie Formulier NOGEPA cursussen gebruiken en na invullen en onderteken mailen naar info@dhtc.nl.

Uw huidige dispensatiebrief

Indien u in bezit bent van een NOGEPA dispensatiebrief die is afgegeven op of na 16 maart 2020, is de geldigheid van deze brief automatisch verlengd tot 1 september 2020 (dus er hoeft geen nieuwe dispensatieaanvraag te worden ingediend).

Medische keuring

NOGEPA keuringen die verlopen tussen 16 maart en 31 mei 2020 worden gedispenseerd tot 1 juni 2020. Offshore medewerkers die nog niet eerder zijn gekeurd, vallen buiten deze regeling en zullen dan ook conform de richtlijnen moeten worden gekeurd.

GWO

De Global Wind Organisation heeft met betrekking tot deelname aan herhalingscursussen met een verlopen certificaat de volgende tijdelijke maatregelen aangekondigd. Medewerkers die niet in staat zijn de herhalingstraining te volgen voordat hun certificaat verloopt, mogen deelnemen aan een herhalingstraining tot 60 dagen na het verlopen van hun certificaat. Trainingsinstituten dienen in voorkomende gevallen GWO te informeren, waarna zij verdere instructies ontvangen. Deze regeling is geldig tot 31 december 2020.

NIBHV

Het NIBHV maakt een tijdelijke uitzondering op het certificeringsreglement en past de volgende coulance toe. Cursisten van wie de certificering tussen 17 maart en 17 juni verloopt, krijgen de mogelijkheid de cursus uit te stellen tot uiterlijk 1 oktober 2020.  

ILT Scheepvaart

Vanwege het coronavirus is het voor rederijen steeds moeilijker om aan overheidseisen te voldoen. Omdat zij de bijvoorbeeld geen inspecties aan boord meer mogen (laten) uitvoeren, kunnen ook geen certificaten meer worden afgegeven. Verder kan de geldigheid van vaarbevoegdheidsbewijzen en medische keuringen van de bemanning verlopen. Daarom is in overleg met het Ministerie van IenW besloten om dergelijke certificaten voorlopig te verlengen. Scheepscertificaten worden met 3 maanden verlengd en persoonsdocumenten zoals vaarbevoegdheidsbewijzen met 4 maanden.

Scheepvaartkeuring

Heeft u een Geneeskundige Verklaring Zeevaart die binnenkort verloopt of net verlopen is? Dan kunt u de keuring nog even uitstellen. De Geneeskundige Verklaringen Zeevaart die verlopen tussen 19 maart 2020 en 19 juni 2020 blijven tot 19 juni 2020 geldig.  

Vragen

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch 0223 - 62 50 70 of per e-mail via info@dhtc.nl bereikbaar.   Dispensatie